"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

7 בינואר 2018

שיחה על פילוסופיה עם ילדים וחשיבה פילוסופית של לומדים צעירים


ראיון במסגרת ערוץ היו-טיוב:ד"ר אריה קיזל (בתמונה) משוחח עם ניר שגב 
על פילוסופיה עם ילדים וחשיבה פילוסופית של לומדים צעירים

אין תגובות: