"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

6 בינואר 2018

"אני מאשים" בתרגום חדש

בשנה הבאה יימלאו 120 שנים לפרסומו של המאמר המופתי "אני מאשים". המאמר שעם השנים הפך למותג נצחי ולאחת מאבני היסוד של מוסר וצדק בימינו זכה בימים אלה לתרגום חדש. אמיל זולא, מחבר המאמר נחשב עד היום לאחת מהדמויות הנערצות ביותר ולא רק בזכות ספריו אלא גם בזכות נכונותו לשלם מחיר אישי כבד על היותו רודף צדק.
הוצאת קמין-ברזילי פרסמה בימים אלה את המאמר המופתי בתרגום חדש של הדר קלונובר ובליווי מאמר רקע מאת חי בדרה. המאמר מכניס את הטקסט לתוך קונטקסט היסטורי ומעניק לו פרשנות נוספת. 
הספר החדש מביא בפני הקוראים המתעניינים, בהם מורים, תלמידים והקהל הרחב את התרגום החדש בעיצוב גרפי נעים לעין. בסופו של הספר מצורף גם צילום של המקור מהעיתון הצרפתי מ-1898.


אין תגובות: