Academic Page: http://ariekizel.blogspot.co.il

הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים באוניברסיטת חיפה:

https://israelp4c.blogspot.com/

9 באוקטובר 2009

מחשבות (על תרגום)אך ברי לי שלא הייתי סומך את ידי על תרגומה העברי המקובל של הנוסחה, דהיינו: "אני חושב, משמע אני קיים" – תרגום מעגל-פינות, המחמיץ לחלוטין, לטעמי, את רוחו של דקארט. פתרונות סבירים יותר, אף שאינם נטולי בעייתיות, עשויים אולי להיות "אני חושב ולפיכך יש בי ממש", או: "אני חושב ועל כן אני הווה".

המתרגם דורי מנור, הערת המתרגם. בתוך: דקארט רנה (2007). הגיונות על הפילוסופיה הראשונית. תל אביב: ידיעות אחרונות, עמ' 20

אין תגובות: