"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999)

21 בספטמבר 2015

The Case For Philosophy In K-12 Classrooms

The Case For Philosophy In K-12 Classrooms By 

Steve Neumann is a freelance writer whose work has appeared in the New York Times, the Daily Beast, the Toast, and other outlets. You can find links to his published work at his website.אין תגובות: