"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

11 בספטמבר 2015

Life goes on even if there’s a gravestone: Philosophy with Children and Adolescents on Virtual Memorial Sites

Kizel, A. (2014). “Life goes on even if there’s a gravestone”: Philosophy with Children and Adolescents on Virtual Memorial Sites. childhood & philosophy, 10, 421-443.
אין תגובות: