"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

29 בספטמבר 2015

Picture Book Philosophy under the guidance of Professor Tom Wartenberg


Picture Book Philosophy

Second graders at the Martin Luther King Jr. Charter School of Excellence in Springfield, MA, doing philosophy under the guidance of Professor Tom Wartenberg's students from Mount Holyoke College

https://www.youtube.com/watch?v=x5wuHRyHez0


אין תגובות: