"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

2 בפברואר 2014

לכבוד שר החינוך שי פירון

לכבוד הרב שי פירון, שר החינוך 

שלום רב,

קראתי היום את המסמך שכתבת למשפחת החינוך על כל ענפיה
ובה הגדרת שלושה תחומים "שבהם יש להיזהר כפליים, משום שהעיסוק בהם כולל חומרי נפץ תרבותיים שאסור לנו להגיע אליהם".

הראשון בהם, לדבריך, "פגיעה דתית, עלבון באמונתו או באלוהיו של הפרט או של הקהילה" ולאחריו שני תחומים נוספים.

אני מסכים כמובן עם כל התחומים שאותם העלית ואולם אני מבקש להעיר ולייעץ לתקן את הנוסח ל"פגיעה מכל סוג שהוא בכל אורח חיים, כללי-חילוני או דתי ובכלל זאת מרחב של אמונות ובהם אלוהיו של הפרט או של קהילה".

דומני כי הדרתם של אנשים שאינם דתיים - יהודים וערבים כאחד - מהתחומים שאותם הגדרת "חומרי נפץ תרבותיים" נוגדת, במידה כזו או אחרת, את "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" ואת מטרות הוראת האזרחות בישראל.

אדוני השר, אנו מבקשים ממורי האזרחות שלנו ללמד את התלמידים לכבד כל אורח חיים שהוא באשר הוא חוקי. אין עדיפות - או חלילה נחיתות - לאורח החיים הדתי.

אני משוכנע כי כבוד השר ימצא את הזמן והמקום לתקן תיקון חשוב זה בקרוב.

אני מעביר נוסח זה לכל חבריי לוועדת המקצוע אף כי הוא נכתב רק על דעתי ומשקף רק אותה.

בכבוד רב,
ד"ר אריה קיזל (חבר ועדת המקצוע לאזרחות)אין תגובות: