"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

9 בדצמבר 2011

על המדינה להחזיר את האחריות לבריאות התלמידים
האחיות, האחריות, המדינה ובתי הספר 

מאת אריה קיזל

שירותי בריאות התלמיד בישראל הם אחד מן השירותים החברתיים החשובים ביותר. על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי עליהם להיות מופעלים על ידי המדינה.
חשיבות זו נובעת מכך שבאמצעות שירותים אלה המדינה חייבת ויכולה להרחיב את המימוש של האחריות המדינתית שלה כלפי החינוך של הילדים והמתבגרים, מגילאי הגן ועד סיום התיכון, יחד עם מחויבות כלפי הוריהם בכל הנוגע לשאלות רחבות הנוגעות לבריאות הציבור אשר צריכות ויכולות לקבל מענה זמין ויעיל.
שירותי בריאות התלמיד בישראל צריכים להיות מסד לביטחון הבריאותי של התלמידים ולאחריות הקהילה כלפי חבריה. הם צריכים לכלול שירותי מעקב אחר צמיחתו של התלמיד וגדילתו התקינה, שירותי מתן חיסונים, שיעורי חינוך בנושא היגיינה והימנעות ממחלות, חינוך מיני ואף חינוך אתי סביב הקשר בין האדם לסביבתו בכל ההיבטים הקשורים בבריאות הציבור.
באחרונה יצאה הממשלה בתוכנית לאומית למניעת השמנה. שירותי בריאות התלמיד במתכונת מלאה יכולים להוות את הגוף שייבצע חלק ניכר מאותו חינוך כאשר אחיות בתי הספר אשר יוכשרו לכך ישתפו פעולה עם הצוות החינוכי בנושאים פדגוגיים הקשורים בהעברת סדנאות, שיעורים והטמעת החשיבות לתזונה נכונה ולפעילות גופנית נכונה. בית הספר במקרה זה יכול להוות סוכן שינוי משמעותי ומרכזי אשר יוביל את הבתים בישראל בתחום זה.
מערכת מבוססת ומחוזקת של שירותי בריאות התלמיד תוכל למלא חלל גדול שנוצר בתחום החינוך לבריאות מגני הילדים ועד בתי הספר התיכוניים. חלל זה צריך להכיל בתוכו גם כניסה לטכנולוגיות מידע מתקדמות שיכללו העברת מידע רחב, מלא, אמין ומקיף להורים באמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות הפיכת אתרי האינטרנט של בתי הספר לפלטפורמה שבה לאחיות בתי הספר תהיה אפשרות גם להעביר מידע וגם להשיב על שאלות. בהמשך יוכלו אחיות בתי הספר להוביל ולהרחיב יוזמות כמו ימי בריאות, שבועות בריאות, ערבי בריאות ולהוות כתובת קהילתית לפניות הציבור, להתייעצות ולהגשמת היעד של רפואה מונעת שבה החינוך לבריאות היא מרכיב כה משמעותי.
החזרת שירותי בריאות התלמיד למתכונת מלאה תוביל להגשמת מספר יעדים מרכזיים של  משרד הבריאות כפי שהוגדרו במטרות המשרד המכונות "עמודי האש" ובעיקר את חיזוק אופייה הציבורי של מערכת הבריאות וקידום תחום בריאות הציבור.
בין היעדים הללו נקבע כי יש להביא לסטנדרט של נגישות לשונית ותרבותית במטרה לצמצם פערי בריאות הנובעת מפערי תרבות ושפה. מנגנון מועצם של שירותי בריאות לתלמיד בקהילות שונות, רב תרבותיות, בישראל יביא להשגת יעד זה. בשירותים אלה ישתלבו אחיות בתי ספר הדוברות שפות ומגוונות והמקושרות עם הקהילה ועם צרכיה.

פורסם בדה-מרקר (8.12.2011)אין תגובות: