"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

9 באוקטובר 2010

מחשבות (על חינוך ואנושיות) כך עושים חינוך


למי שעדיין לא צפה.

ח ו ב ה:
תיכון ההזדמנות האחרונה (במאי: בן שני. שודר בתוכנית עובדה עם אילנה דיין, ספטמבר 2010):

http://www.mako.co.il/mako-vod-mako/movies/VOD-ae8ffe98fea0b21006.htm&sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=634398242 

אין תגובות: