"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

30 במאי 2020

מרכזיות תוכניות הלימודים וספרי הלימוד בהבניית היררכיית הידע החינוכימאת אריה קיזל

(לציטוט: קיזל, א' (30 מאי 2020). "מרכזיות תוכניות הלימודים וספרי הלימוד בהבניית היררכיית הידע החינוכי". מתוך הבלוג של פרופ' אריה קיזל http://www.akizel.net/2020/05/blog-post_10.html)

מטרת המאמר
המאמר מבקש להציג ולהסביר כיצד תוכניות הלימודים וספרי הלימוד בישראל, כמו גם בשאר מדינות לאום בעולם, הם גורמים מרכזיים בהבניית היררכיית הידע החינוכי בבתי הספר ובעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של התלמידים (אזרחי העתיד). זאת, כחלק מהנרטיב של הנאורות שבמסגרתו הועמד ידע ראוי במעמד גבוה יותר לידע שאינו ראוי והובנה מדרג ברור של ידע גבוה ונכון אשר עבר את מבחן המדעיות האובייקטיבית והשתלב ברציונליות של אתוס המודרניות והוכר כאמת היחידה. הידע החינוכי המועבר לתלמיד מבקש להציג את עצמו, כפי שיובהר במאמר, כאמת הנמסרת מדור לדור.
אציג ראשית מספר הסברים למושג "היררכיית הידע החינוכי בבתי הספר" מנקודת מבט פונקציונאלית (העומדת בבסיס הרציונל של מערכת החינוך הממלכתית הישראלית) ומנקודת מבט ביקורתית (העומדת בבסיס פדגוגיות רדיקליות כמו הפדגוגיה הביקורתית המבקשות לבקר את המערכת הקיימת או להציע דרכים להרחיב את הפרספקטיבות המוצעות לתלמיד, וגם למורהו, בבואם לחקור ולפענח את המציאות החברתית-הפוליטית-הכלכלית). לאחר מכן, יסביר כל אחד מפרקי המאמר איך מוטמע המושג "היררכיית הידע החינוכי בבתי הספר" ומתפרט לכלל מושגי-משנה הקשורים בהיררכיה. לצורך כך, יבדיל המאמר בין מושגי ההיררכיה השונים ויעניק לכל אחד מהם הסבר תיאורטי.
אציג מה הם המנגנונים המוסדיים והאחרים שבאמצעותם משתמשת המדינה כדי להבנות את אותה היררכיה מודרנית תוך שימוש בתוכניות ובספרי הלימוד ככלים אקטיביים בעשייה החינוכית וכיצד היא משתמשת באותם כלים כדי להבנות תודעה בדבר הניטרליות שלהם והאובייקטיביות שלהם וזאת מתוך מטרה לקבע את אותה היררכיה ולהבנות באמצעותה משמעות אצל התלמיד.

מרכזיות ספר הלימוד במערכת החינוך
בחלק זה יעשה ניסיון לתת הסבר לשאלה מדוע ספר הלימוד, כמייצג של תוכנית הלימודים, עדיין שומר על מעמדו המרכזי בקרב מורים, תלמידים והורים והוא בעל מעמד הגמוני, גבוה ומועדף מבחינה היררכית בהשוואה לכל כלי העשייה החינוכית האחרים בבתי הספר.
אף שאמצעי המדיה האחרים הופכים משמעותיים במידה רבה במרחבי חייהם של התלמידים, מוסיפים עדיין ספרי הלימוד לשמש כלי עיקרי בתהליכי הוראה-למידה. מחקרים על ספרי הלימוד האירופיים במאה השנים האחרונות הגיעו למסקנה שהחברות המודרניות פיתחו ספרי לימוד בהיסטוריה כאמצעי להעברת המורשת במנותק מהעיתונות, מהרדיו ומהטלוויזיה. למרות המחשבים, תקשורת הלוויין והטכנולוגיה, הכלי המשפיע ביותר ובצורה הנרחבת ביותר על תהליכים בכיתה הוא עדיין ספר הלימוד. אף על פי ש-85 אחוזים מהידע של התלמידים נרכש מחוץ לבית הספר וממקורות שאינם מורים, ההישענות על ספרי הלימוד ממשיכה להיות יסוד חשוב בלימודי היסטוריה, גיאוגרפיה ומדעי החברה.
במחקר נוסף נמצא כי תלמידים מעדיפים את ספר הלימוד כמקור למידה משום שיש לו תדמית אובייקטיבית ואנציקלופדית, ומשום שהוא תואם את הפעילויות המתבצעות בכיתה, במיוחד במערכות חינוך הנשענות על שינון וזכירה ופחות על חינוך לחשיבה.
ספר הלימוד שומר על מעמדו ההגמוני גם בשל החשיבות שהתלמידים מייחסים לתכניו בלימודיהם לבחינות הבגרות, שהן כרטיס הכניסה לאקדמיה. טקסטים כתובים נותנים תחושה שהם אובייקטיביים וחסינים בפני ביקורת. על פי אולסון, עובדה זו מחזקת את האפשרות להישען עליהם ככלי בהבניית ההיררכיה של הידע ולמעשה של ה"אמת" במובנה המודרני. מבחינה זו דומים ספרי הלימוד לפולחנים דתיים המציגים את האידֵאות, את הרעיונות ואת האמונות כבלתי-ניתנים לערעור. ספרי הלימוד הם הגרסה העכשווית של מסַפרי סיפורים בכפר בהיותם אחראים להעביר לנוער את אמונותיהם של המבוגרים ואת מה שהם סבורים שהצעירים צריכים לדעת על התרבות.
הביקורות על ההיררכיה של ספרי הלימוד המבוססות בין היתר על הפדגוגיה של פאולו פריירה טוענות שהחינוך הוא לעולם עניין פוליטי וכי העילית החברתית מנצלת את בתי הספר כדי לקדם את סדר היום שלה. החינוך, הוא ציין, עשוי לסייע לנוער להביט על העולם באופן נכון יותר ולנתק את כבלי הלאומיות והפטריוטיזם אשר מעצבים למשל את ספרי הלימוד בהיסטוריה. חוקרים כמו מייקל אפל גורסים כי התוכן האידיאולוגי המשתקף בספרי הלימוד חזק במיוחד ומשפיע על בניית זהותו של התלמיד.
אף כי נדמה כי כוחם של אמצעי התקשורת האחרים (סרטים, אתרי אינטרנט וכד') הינו משמעותי, הספר מחזיק עדיין במעמדו ההגמוני בכל הקשור לתהליכי ההוראה והלמידה בבית הספר התיכון, בישראל כמו גם מחוצה לה. על פי אפל, בתי הספר וספרי הלימוד הם סוכני שעתוק של היררכיית הידע והאידיאולוגיה וגם ספרי הלימוד נרתמו באופן מסורתי להוראה של העבר הלאומי וליצירת הזדהות מוחלטת עמו. מאז עליית מדינת הלאום באירופה במאה ה-19 בתי הספר וספרי הלימוד משעתקים את היררכיית הידע הזה במיוחד בתחום הוראת ההיסטוריה כמכשיר להאדרת הלאום, לעיצוב זהותה הלאומית של המדינה ולהצדקת המערכת החברתית והפוליטית שלה.
גם בדיקה של התאמת ספרי הלימוד בספרות בתיכונים בישראל, למשל במגזר הערבי (מחקר של שולמית אלמוג, נוהאד עלי ולטם פרי חזן, 2010) מגלה כי הספרים אינם מאפשרים את מימוש יסוד המוּתאמת בזכות לחינוך על פי אמנות האו"ם. ההצדקה המרכזית העומדת ביסוד הזכות לחינוך המותאם לרקע החברתי והתרבותי של התלמידות והתלמידים טמונה בהיותה של הזכות לחינוך שלובה בזכות לכבוד. חינוך המותאם לרקע החברתי והתרבותי של התלמידות והתלמידים מעניק להם כבוד עצמי, מפתח את אישיותם ומגבש את זהותם, המתעצבת מתוך קשר עם הוריהם, אחיהם, מוריהם, חבריהם והקהילה בה הם חיים. זהות הינה מונח קהילתי, והיא מתגבשת לא רק באמצעות פרט המסוגל לבחור בחופשיות, אלא תמיד  בהקשר למערך רחב יותר של זהויות קהילתיות. במקרה זה ההיררכיה הנרטיבית גוברת על הזכות האוניברסאלית.
אבקש להדגיש בנקודה זו את המושג "היררכיה באמצעי הוראה-למידה כאמצעי לשעתוק הידע החינוכי". ספר הלימוד, שהוא בדרך כלל אחיד במערכת חינוך (בעלת מבנה היררכי ושליטה צנטרליסטית), מבנה בתודעת התלמיד את מרכזיותו, כמו גם בעיני הוריו ומוריו. מערכת החינוך עושה שימוש בקודים תרבותיים (יהודיים ומערביים) המייחסים חשיבות רבה כלפי ספרים (כמו למשל המושג "עם הספר") לצורך הטמעת השימוש בספר הלימוד ובשכנוע בדבר האמת המצויה בין דפיו.

ספרי הלימוד ככלים אידיאולוגיים ופוליטיים
ספרי הלימוד משמשים ככלים אידיאולוגיים ופוליטיים בידי מערכות החינוך המדיניתיות/ממלכתיות. מערכות חינוך בעולם עושות שימוש נרחב בספרי הלימוד לארגון הידע של התלמידים בבתי הספר. הן מבצעות זאת על ידי ניהול תוכנית פרקי הלימוד (חיתוכם, סידורם וארגונם מחדש) והעצמתם של נושאים נבחרים. זאת בעיקר על ידי אמצעי פיקוח להפצת הידע, שכפולו וקיום בחינות לבדיקת הכרחיות הבקיאות בו. מנגנוני ההיררכיה החינוכית מתאפשרים בין היתר בשל החשיבות המרבית המיוחסת לתהליכי הקרדיטציה בהערכת מורים (וכיום גם בתי ספר ומנהליהם) ובהערכת תלמידים.
ספרי הלימוד משמשים, לצד אמצעים אחרים, כסוכני חִבְרוּת אידיאולוגיים ופוליטיים, שמטרתם להנחיל לתלמידים את הערכים הרצויים בכל חברה וחברה. למסרים העולים מאופן הצגת ה"אחר" בספרי לימוד של צדדים לסכסוך (בתוך חברה או מחוצה לה) נודעת השפעה על תהליכים חברתיים ופוליטיים רחבים הקשורים לסכסוך זה. אמונות חברתיות שונות כגון דה-לגיטימציה של היריב, פטריוטיות ותפיסה עצמית כקורבן מסייעות הן בהתמודדות עם סכסוך לאומי והן בעיצובו. יש הטוענים כי לעתים עשויות עמדות אלה אף לפעול כאתוס התומך בהמשך הסכסוך. גם כאשר ספרי הלימוד מציגים את הסכסוך באופן שאינו מעודד במישרין אלימות, לעמדות הסטריאוטיפיות המוצגות בהם עשויות להיות השפעות פסיכולוגיות מרחיקות לכת שיקשו את יישוב הסכסוך.
ראוי להדגיש כי ספר הלימוד מעניק עדיפות לאידיאולוגיה ההגמונית הרשמית ומאפשרים לשעתקה במסווה של ידע חינוכי אובייקטיבי-מדעי שעבר תהליכי אובייקטיביזציה מדעיים תוך הבניית התנגדות לגישת ריבוי הנרטיבים וריבוי הפרספקטיבות מבית היוצר של הפוסט-מודרניזם ושלוחותיו.

הגורמים והמנגנונים המבנים את ההיררכיה של ספרי הלימוד ותוכניות הלימודים
קיימים גורמים המבנים את ההיררכיה של ספרי הלימוד ותוכניות הלימודים ואת תהליכי העבודה המערכתיים המעניקים תוקף ולגיטימציה לאותה היררכיה. אלה הם הגורמים והתהליכים אשר מבנים את הסמכות האפיסטמולוגית הגבוהה של הספר עבור המורה, התלמיד וההורה ומחזקים בהם את התחושה שהוא אוחזים במוצר חינוכי שיש בו מידה רבה של ניטרליות וכמובן אובייקטיביות. כך גם מובנית הלגיטימציה בהיררכיה של הבחירה בתכנים שנמסרים כאלה הראויים להימסר וכמובן גם להילמד ולהיבחן. זהו תהליך הקנוניזציה של הידע אשר הוא הבסיס לנירמולו כאמצעי להסרת הרצון (או התשוקה) לשאול אודותיו שאלות ביקורתיות או להעלות לגביו ספקות המוגדרים ומובנים כבלתי לגיטימיים, בלתי רלוונטיים ולפיכך גם חתרניים ומסכנים. סימונן של אותן שאלות ביקורתיות כמערערות את מרחב המובן מאליו החינוכי ויצירת דה-לגיטימציה כלפיהן הוא השלב העמוק ביותר של הטמעת היררכית הידע החינוכי. השלב שבו התלמיד, אבל גם ההורה והמורה, כלל אינו מודע לעצם נירמולו והפיכתו למאמין בצורך בהצדקתה של אותה היררכיה ואף למלחמה אודותיה. ההיררכיה הופכת לפיכך לנרטיב. מערכות החינוך משמרות מנגנונים המבנים את היררכית הידע החינוכי ואלה הם תהליכי/מנגנוני השליטה, התיקוף, האישור וההפצה של ספרי הלימוד המבוססים על תוכניות הלימודים שאף בקביעתם, באישורם ובהפצתם/הטמעתם משולבים אותם תהליכי/מנגנוני שליטה, תיקוף, אישור והפצה תוך יעילות מקסימלית והצדקה רגולטיבית/חוקית.
בכל אחד מתהליכים/מנגנונים אלה מזוקקים תהליכי היררכית הידע החינוכי ומשתנים המינונים שלהם באופן שניתנת להם רציונליזציה באמצעות תהליכים דמוקרטיים (מדינתיים). בכל אחד מתהליכי היררכיה אלה גם נעשה שימוש במנגנוני כוח, סמכות ושיפוט. השימוש נעשה בסמכות אגפים מסוימים בהנהלת משרד החינוך (בארץ) ומנגנונים דומים (באירופה, בארה"ב ובמדינות דמוקרטיות נוספות בדרום-מזרח אסיה) מבנים את ההיררכיה באמצעות אותה סמכות.
יש להבדיל בין היררכיה לסמכות. היררכיה היא "התוכנית הארכיטקטונית של הבניית הידע החינוכי" (או: תוכנית-על או מבנה-העל של המערכת) בשירות הנרטיב הלאומי-המדינתי-האידיאולוגי ואילו הסמכות היא כלי הביצוע בידי המנגנון המוציא לפועל את אותה תכנית ומעניק לה את אמצעי ההצדקה והיישומים הפרקטיים של השליטה וההפצה בשירות הממלכה/ממלכתיות.
במדינות דמוקרטיות היררכיה של הידע החינוכי ומנגנוני הסמכות לאכיפתו נדרשים להיות בירוקרטיים מטבעם וזאת כדי לאפשר להם לעמוד בביקורת שיפוטית וכחלק מיישום הזכות לחינוך שניטלה ברובה (בהסכמה לכאורה) מההורים והועברה לידי המדינה. הקשר בין היררכית הידע החינוכי לבין יישומם במדינות דמוקרטיות וזאת משום שהיררכיה זו מנוגדת לכאורה לעקרונות דמוקרטיים של חופש המידע, פלורליזם וצורך בביקורת תמידית כחלק מהניסיון להימנעות מגלישה איטית לעבר אינדוקטרינציה שתוביל לדיקטטורה של הידע של קבוצת הרוב המחזיקה בו. בנקודה זו ראוי לציין גם ביקורות של קבוצות שונות בחברה הישראלית (ערבים-פלשתינים או מזרחים) כלפי היררכיית הידע החינוכי הבאה לידי ביטוי בהעדפת פרקים מסוימים על אחרים. קבוצות אלה אף הביעו את התנגדותם במהלך השנים בשורה של פעולות מחאה (ראו: עמדת "הקשת הדמוקרטית המזרחית" כלפי תוכניות הלימודים בהיסטוריה ועמדת מסמכי החזון של ערביי ישראל כלפי מערכת החינוך הישראלית ותוכניות הלימודים).
המשגתו של מישל פוקו אודות השימוש בכוח באמצעות "הבחינה" מאפשרת להסביר כיצד מובנים תהליכי היררכיית הידע החינוכי תוך הטמעת תהליכי האובייקטיביזציה לכאורה של תהליכי ההערכה (מבחני בגרות, מבחני מיצ"ב ומבחנים אחרים, ישראליים ובינלאומיים) כחלק משיח ניאו-ליברלי וקפיטליסטי ותוך הטמעת הצדקת הסמכות שלהם בעיני מקבלי ההחלטות, המורים, התלמידים וההורים. ראוי לשים לב ללגיטימציה המוענקת לאותם צירי ההערכה על ידי המוסדות האקדמיים שהם גם שותפים בחלק ניכר מתהליכי היררכיית הידע החינוכי, הן בשותפות בוועדות מקצוע, בלקטורה והערכת ספרי הלימוד ובבניית אמצעי ההערכה המבוססים על ספרי הלימוד ומתוקפים על ידי תוכניות הלימודים.
כל אחד מהמנגנונים המבנים משרת את ההבנה כי מרבית מדינות הלאום עושות שימוש דומה במנגנונים היררכיים אלה. המדובר בתהליכי קביעת מנגנוני "שומרי הסף" של אישור תוכניות הלימודים וספר הלימוד, תיקופם, אישורם (תוך כדי הפעלת מנגנוני הסרה/צנזורה/פסילה) והפצתם. במקביל מתקיימים תהליכי ההטמעה על ידי מנגנונים היררכיים של מערך השתלמויות מדינתי השולט באותה מידה גם על תהליכי ההערכה.
מנגנונים אלה יוצרים את סולם של נרמול המערכת לרגולציה, לרוב במסווה של אובייקטיביות מדעית. תהליך אישור תוכנית הלימודים והספר על ידי גופי המדינה מעניקים לגיטימציה ציבורית וממשלתית לשליטה ומבנה את חוסר האפשרות של התרת כבלי הטקסט הכתוב מהמלכודת ההיררכית שלו. בישראל התקיימו מקרים ספורים של פסילת ספרי לימוד בישראל במיוחד בתחום הוראת ההיסטוריה ומתחום הוראת האזרחות וראוי לזכור אותם בהקשר זה.
מנגנון הפעלת הכוח המדינתי מופעל גם כלפי גורמי חוץ. כך נפסל לשימוש הספר "להכיר את הנרטיב של האחר" שהיה יוזמה של כותבים ישראלים ופלשתינים בחסות מכון גיאורג אקרט בעיר בראונשוויג (גרמניה) שהוציא לאור ספר לימוד נועז וחדשני (אף כי שנוי במחלוקת). הספר הוכנס לשימוש במוסד החינוכי "שער הנגב" ונפסל לשימוש. כל ניסיון להכניס ספרי לימוד בנושא הנכבה או נרטיבים מתנגשים לנרטיב העל נתקל בהתנגדויות. בדרך זו נפסלה ב-1993 לשימוש תכנית לימודים שנכתבה ביוזמת משרד החינוך להיכרות עם ג'נוסייד של עמים אחרים. ספר הלימוד שנכתב בעקבותיה נגנז. המקרים ינותחו בהקשר לנושא המאמר ומטרתו.

הבניית תהליכי ההיררכיזציה סביב תהליכי הלמידה-הוראה וההערכה
המנגנון של הבניית תהליכי ההיררכיזציה סביב תהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה מתקיים במערכת החינוך בישראל, כמו גם בשאר מדינות הלאום בעולם. תהליכים אלה כוללים שני צירים מרכזיים: התהליכים במסגרות הכשרת המורים השונות והתהליכים בבתי הספר בכל שלבי החינוך.
תהליכי ההוראה-למידה עוברים כבר מספר שנים סטנדרטיזציה הכוללים מעורבות רבה של דרגי הפיקוח הממלכתיים, הן על התכנים והן על תהליכי ההוראה והלמידה בכיתות. סטנדרטיזציה זו היא חלק מהתוצאה של ירידת ההישגים הלימודיים כפי שהם נמדדים במערכת הבחינות הפנים בית ספריים, הארציים והבינלאומיים. סטנדרטיזציה זו כחלק ממדיניות "חזרה לבסיס" מוכתבת בין היתר על ידי המלצה על ספרי לימוד מסוימים (באמצעים מדריכי המקצועות) כחלק מהדרך להבאת התלמידים להצלחה בבחינות בגרות ובבחינות מעריכות אחרות לכל אורך שנות לימודיהם של התלמידים.
תהליכי ההוראה והלמידה, במיוחד במסגרת שיעורי הדידקטיקה, במסגרות הכשרת מורים מוכתבים אף הם על ידי ספרי-לימוד המשמשים כמלווים ראשונים של פרחי ההוראה והסטאז'רים בצעדיהם הראשונים בתכנון מערכי השיעור ויחידות ההוראה הראשונות שלהם. אליהם גם מתלווה "המדריך למורה" (הנמצא בשימוש כמעט בצד כל ספר לימוד) שהוא בבחינת התרגום המעשי של מטרות העל והמטרות האופרטיביות – המשמשים "כלי הקודש" של הביצוע הכיתתי (הפרקטיקות ההיררכיות) תחת תדמית של כלי עזר למורה המתחיל. באופן מעשי מופעל כאן הגיון הסוציאליזציה (על פי צבי לם, 1995) אשר מאפשר להביט אל המדינה כמקור הסמכות של החינוך ולקבלו.
אבקש להבדיל בין היררכיה קשה (המעודדת או מחייבת שימוש בתכנים לימודיים המזוהים עם ערכים לאומיים או המבקשים להטמיע ערכים של אחדות או נאמנות ללאום או לשלטון) לעומת היררכיה רכה (המעודדת או מחייבת שימוש בתכנים לימודיים המזוהים עם ערכים אוניברסאליים או כאלה הדורשים רב-ממדיות בשם פלורליזם דמוקרטי).
שני סוגי ההיררכיות מביטים באופן חיובי על ההיררכיה כמתוות דרך חינוכית ומחייבות את אותם מנגנוני היררכיזצית הידע החינוכי וזאת באמצעות המבנה הבירוקרטי (מלמעלה למטה) תוך גיוס התמיכה בלגיטימיות של מבנה זה ושימוש בהבניית תהליכי אובייקטיביזציה וסטריליזציה לכאורה של הידע החינוכי. מבחינה זו שני סוגי היררכיה אלה הינם מודרניים באופיים ויוצאים חוצץ כנגד הגדרת המצב האנושי כפוסט-מודרני וכמובן יוצאים כנגד פרקטיקות חינוכיות המייצרות פלורליזם מחשבתי שהוא אנטי-היררכי למשל מבית היוצר של החינוך הדמוקרטי בישראל.
הספרים משמשים חלק מתהליכי ההערכה משום שהמורים משתמשים בהם כחלק מתהליך ההכנה לקראת מבחנים. הספר במרבית המקרים הוא המוביל של תהליך ההוראה והלמידה של התלמיד. את תהליך ההערכה מלווה המיקוד לחומר הנלמד והוא זה שקובע את היררכיית החומר הנלמד. בעידן שבו המערכת נמדדת באמצעות ריבוי מבחנים, הרי שהמיקודים המתפרסמים כיום לעיתים כבר בתחילת השנה קובעים עוד יותר את היררכיית הנושאים ומסדירים אותם באופן מובנה תוך הפנמתם תוך יצירת רציונליזציה של הקלה על המלמד ועל הלומד. למעשה זהו עוד כלי היררכי להעברת תכנים באופן יצוק לתוך תבניות ברורות. מראית העין של מחסור בזמן והצורך לקצץ בחומר הנלמד הוא אפשרות אחרת לבצע פעילות של "תכנון לימודים היררכי מתחשב" אך למעשה הוא מבצע סינון של הסינון ונוטל את התמצית, בבחינת העדפת המתכנן.
מערכת שהיתה מבקשת ללמד במבנה פחות היררכי היתה אמורה לאמץ כלים של הרחבת מיומנויות והקטנת גופי הידע הנלמד (ה-content) ואולם מערכת אשר טוענת כי יש לבצע למידה של גופי ידע מחייבים (ואף מחייבים יותר, בבחינת זה ראה וקדש) מנציחה עוד יותר את "דת ההיררכיה" כחלק מהטמעת המינוח "אי אפשר בלי הבסיס" או "אי אפשר בלי לתת גופי ידע מסוימים" ושוללת את הבחירה. גם מערכות דמוקרטיות או אלטרנטיביות אחרות מאמצות בסופו של דבר את נרטיב הבחינה כחלק מהצורך שלהן להכין את תלמידיהם לחיים ולכניסה לעולם האקדמי. פרחי הוראה מנורמלים משננים את מילות הקודש של דת ההיררכיה "זו המציאות", "אי אפשר אחרת" ומטמיעים לתודעתם את הקשר היצוק בין תהליכי הוראה-למידה-הערכה שיש בהם מעט אפשרות לבחירה ולמעשה שלילתה של הבחירה כאפשרות לביטוי של המלמד והלומד האוטונומי.

ההיררכיה הפנימית של תוכנית הלימודים וספר הלימוד
ספרי הלימוד הם בעלי היררכיה פנימית המבטאת את תוכניות הלימודים. הם חותכים את הנושאים, מסדרים אותם ומעצבים אותם. מבחינה זו הם אינם שונים אם הם דיגיטליים או מודפסים משום שהם מוכתבים גם כך מלמעלה, מהמערכת המרכוזית, למשל של משרד החינוך. סידור של הנושאים מאפשר את קביעת החשיבות שלהם. מה שנכנס חשוב ומרכזי. מה שנשאר בחוץ מועלם ומודחק.
אחת הדוגמאות לכך היא ההעלמה השיטתית ולאורך שנים של רצח העם הארמני כמו כל רצח עם אחר מההיסטוריה האנושית. דוגמה אחרת היא העדפת היסטוריה מדינית ופוליטית על פני היסטוריה חברתית או כלכלית והיסטוריה של הרעיונות. מבחינה זו ספרי הלימוד נוטעים בתלמיד את מטען הדנ"א של הזיכרון הקולקטיבי הנבחר, המסונן, הממוין, המסודר, המלוקט והמאושר והם נהנים ממעמד-על ומקדשים את האלמנטים המודרניים של הנרטיב ההגמוני הלאומי שעובר פיקוח והכוונה והוא מייצג את האמת האחת. הפצתו הגדולה והצורך לפעול במסגרתו בשל פרקטיקות בית ספריות מאפשרת את הביטוי של הסכמה רחבה כביכול ומונע את הנראות של ההיררכיה.
היררכיה בתחום ספרי הלימוד באה לידי ביטוי לדוגמא במעורבותם של אקדמאיים בתכנון לימודים. אלה מעניקים את הגושפנקא המדעית וגם כאן פועלת היררכיה אקדמית (אשר יש בה גם ביטויים אידיאולוגיים ופוליטיים וכמובן העדפות המוצגות כאובייקטיביות וניטרליות תחת נרטיב האמת, המדע והמודרניות) בשירות ההיררכיה המדינתית-המקצועית כביכול. ועדת המקצוע של משרד החינוך מאוישת על ידי אקדמאיים אשר נבחרים על ידי המדינה. המפמ"ר (המפקח המרכז על הוראת תחום הדעת) הוא זה שבוחר את ועדת המקצוע בהתייעצות עם יו"ר המזכירות האקדמית. ההיררכיה האקדמית מעוניינת בתפקידים בממסד החינוכי כחלק מתרומה לקהילה ומהרצון להשפיע על התכנים ואולם ברור כי יש צורך בקשר בין שתי היררכיות אלה, אחרת הן נקלעות למשבר (כפי שארע למשל במקרה של פרופ' חנה יבלונקה בהיסטוריה או לחילופין יו"ר ועדת המקצוע באזרחות , פרופ' ידידיה שטרן שנטען כי הוחלף על ידי ד"ר צבי צמרת).

מחקר ספרי לימוד כחושף היררכיה בספרי לימוד
חקר ספרי לימוד עשוי לשמש ככלי להבנה של התרבות הלאומית, מרכיביה והיחס בינה לבין מורשות תרבותיות אחרת, תוך חשיפת ההיררכיה שלה. זאת על סמך בדיקת מרכיבים כמו תוכן, הקשר וכמות, מרכיבים טכניים ומרכיבים פורמליים. כך למשל, חוקר ספרי לימוד עשוי לבדוק מהו מכלול הנושאים הבא לידי ביטוי בתכניות הלימודים ובספר; לאילו נושאים יש התייחסות רבה מבחינת רוחב היריעה; ואילו נושאים הושמטו או שההתייחסות אליהם מועטה. בדיקת המרכיבים הללו מאפשרת לאתר ולזהות הנחות סמויות של האידאולוגיה התרבותית שלאורה נכתבו הטקסטים. כך ניתן גם לחשוף מניפולציות המסייעות לפתח אצל התלמיד תמונת עולם מסוימת וזיכרון קולקטיבי בהתאם לאידיאולוגיה.
מתוך הכרה זו הוציא אונסק"ו מדריך לחקר ולהערכה של ספרי לימוד, אשר מטרתו היא לאפשר אימוץ גישות מתקדמות בחקר ספרי לימוד ברחבי עולם לאור קריטריונים של מחויבות לתמוך בתהליכי הערכה של תכניות לימודים וספרי לימוד.
הנטייה הנוכחית של מכוני מחקר של ספרי לימוד ברחבי העולם היא לבדוק הטיות בתכניות לימוד ובספרי לימוד. התפיסות שבבסיס חקר זה שאובות חלקן מהמחקר של החינוך לשלום (ומתרכזות בשאלות הנוגעות לדרך שבה משועתקות ומעוצבות תפיסות העולם של התלמידים על ידי תכניות וספרים בהקשר לתפיסת האני הלאומי והאחר היריב-האויב) או מהמחקר בתחום התפיסות הפוסט-קולוניאליסטיות או פוליטיקה של זהויות (ומתרכזות בשאלות של היררכיות שעוצבו ביחס לראוי וללא ראוי, לנכון וללא נכון וביחס לאירופוצנטריות או אתנוצנטריות, למשל, של מדינות לאום). בהקשר זה מדינת ישראל זוכה לעתים קרובות לביקורות ברחבי העולם על ספרי הלימוד שלה ועל העדפת הנרטיב היהודי-לאומי-ציוני על פני גישת ריבוי הנרטיבים. מנגד, טוענת המדינה כי ספרי הלימוד אמורים לבטא גם את המורשת הלאומית והתרבותית ולהנחיל לנוער את המשכיות ההיסטוריה הלאומית והתרבותית ואל להם להיות מנותקים מהקשרים אלה.
המחקר האקדמי של ספרי הלימוד החל לאחר מלחמת העולם הראשונה ובעקבות הטראומה שהיא גרמה. ספרי לימוד מסוימים במדינות אירופה הואשמו בדיעבד בעידוד תוקפנות ועוינות כלפי עמים אחרים ונטען כנגדם ששירתו למעשה ככלי שלילי בחינוך ובעיצוב תודעה קולקטיבית שביצעה דה-הומניזציה כלפי עמים או קבוצות לאומיות אחרות. כבר לפני מלחמת העולם הראשונה נשמעה דרישה לנפות יסודות שוביניסטיים מתכניות לימודים ומספרי לימוד ולנסות לבסס שיטות הוראה שיחנכו את הדור הצעיר על אודות חשיבות יחסים בין-לאומיים המבוססים על הבנה ועל שלום.
אחרי שנת 1918 ובעקבות הביקורת שהתפתחה אחרי מלחמת העולם הראשונה, תנועות וארגונים ברחבי אירופה ובמיוחד בצרפת, בגרמניה ובאנגליה דרשו להחרים ספרי לימוד בלתי-מתאימים ולחבר אחרים אשר יעמדו בקריטריונים של סובלנות בין עמים. מהלכים אלה הובלו במיוחד בידי ארגונים אירופיים כמו "הפדרציה הבין-לאומית של ארגוני המורים" ו"המכון הבין-לאומי לשיתוף פעולה אינטלקטואלי".
לאחר מלחמת העולם השנייה התרחבה פעילות המחקר של ספרי לימוד בטענה שספרי לימוד הם מעצבים מרכזיים של זיכרון קולקטיבי ויוצרים סטריאוטיפים. בשנת 1945 החל לפעול בעיר בראונשוויג שבגרמניה "המכון הבין-לאומי לספרי לימוד". הוא עסק בחקר ובביקורת על ספרי לימוד בעיקר בתחום ההיסטוריה. מאוחר יותר התרחבה מאוד פעילותו של המכון שנקרא לימים על שמו של הפדגוג הגרמני גיאורג אקרט, והוא החל לאסוף בספרייתו ספרי לימוד מכל רחבי העולם (גם מהתקופה הנציונל-סוציאליסטית בגרמניה) במגוון של תחומי דעת, בעיקר בהיסטוריה, באזרחות ובגיאוגרפיה.
בשנת 1950 תבעה אונסק"ו מהמדינות החברות בה לתקן את תכניות הלימודים ואת ספרי הלימוד שלהן ברוח דומה. היא אף ארגנה סמינרים ואירועים בנושא שמטרתם הייתה לשמש מנוף לשינוי התודעה הלאומית של קברניטי חינוך ברחבי אירופה (אבל גם בארה"ב ובאסיה). זאת כי לטענתה, ספר הלימוד הוא אחד הכלים החינוכיים המובילים בתהליכי ההוראה-למידה וכי יש לבדוק את הדרך שבה מוצגים בהם תכנים מסוימים מבחינה נושאית אבל גם מבחינה כמותית וגרפית.
גם במסגרות לאומיות נעשו מאמצים לשפר את איכותם של הספרים ולהכיר בכוחם המשפיע והמכוון על הדור הצעיר. דוגמה מאוחרת לכך היא הוועדה הישראלית-פולנית שהוקמה בשנת 1991 אשר החליטה על בדיקה הדדית של ספרי לימוד הנוגעים לשתי המדינות וליחסים בין פולנים ליהודים.  באותה שנה גם הוקמה הוועדה הפולנית-גרמנית אשר פועלת במסגרת מכון אקרט בבראונשוויג. ועדה זו פעילה כבר שנים במטרה לשמש מוקד בין-מדינתי לבדיקה הדדית של ספרי לימוד, מרחב להתדיינות בין היסטוריונים ואחרים בתחומי ספרי הלימוד (בתחומי דעת מגוונים) וכיוזמה חינוכית לכתיבת ספרי לימוד משותפים לשתי המדינות כחלק מניסיון לעצב יחדיו את התודעה הקולקטיבית של התלמידים. במסגרת זו כבר נעשה ניסיון לכתוב ספר היסטוריה ייחודי משותף לפולנים ולגרמנים לבית הספר העל-יסודי.
בשנת 1951 הכינו ב-49 מדינות באירופה "סקר משווה של תכניות הלימודים בהיסטוריה, בגיאוגרפיה ובמדעי החברה" ואליהן הצטרפו מאוחר יותר עשר מדינות נוספות, אשר אף הן עסקו במלאכה דומה. מטרת הסקרים והדו"חות הייתה ללמוד את המאפיינים של תכניות הלימודים וספרי הלימוד, להשוות ביניהם ולנסות לתקנם ברוח מיטב הערכים האנושיים.
חקר ספרי הלימוד, שהחל כאמור לאחר מלחמת העולם הראשונה, עבר במהלך השנים תמורות במיוחד בדגשים ששמו החוקרים. בשלב הראשון, התמקדו החוקרים באיתור שגיאות ובמעקב אחר דעות קדומות וסיפורים שגויים שהוכנסו לספרים. דו"חות מחקר לא מעטים הצביעו על ירידה בביטויים של נטיות לאומניות בספרי לימוד, למשל בהיסטוריה. ממחקרים שנערכו בארצות הברית, במערב אירופה ובישראל עולה כי קיימים עיוותים בספרי הלימוד. יש בהם נטייה להנציח מיתוסים ואמיתות למחצה, אף ללא בסיס מדעי; לעתים ניכר כי ליקוט החומר בהם בררני, מופיעים בהם קטעי מידע המעניקים לגיטימציה לאומה שבה הם נכתבים; משולבים בהם מושגים חיוביים בתיאור אומה זו ומושגים שליליים בתיאור האחרים.
בשלב השני, החל משנות ה-70 המוקדמות של המאה שעברה, עבר מיקוד מחקר ספרי לימוד לבדיקה תמטית של הספרים. נושאים שהוזנחו בעבר, כמו אתניות ומגדר, קיבלו תשומת לב מיוחדת וזאת כדי לנסות ולאתר את מוקדי הכוח שבהם עוסקים הפרקים ואת המשקל שניתן לנושאים כמו היסטוריה מדינית והיסטוריה פוליטית מול היסטוריה חברתית והיסטוריה של הרעיונות. מחקרים נוספים בדקו את מבנה הספר, את עיצובו ואת השפעתו על המורה ועל התלמיד.
בישראל הועמק חקר ספרי לימוד בשלושים השנים האחרונות. בד בבד עם הכנסת שיטות מחקר חדשות - שנעו מחקר לשוני ועד חקר השיח – נחקרו תפיסות אידיאולוגיות ופוליטיות וכן נרטיבים בחברה הישראלית והקשר שלהם לספרי הלימוד.  
מכון אקרט ומכון מופ"ת הפעילו בין 2010 ל-2015 רשת חקר ספרי לימוד בנושאי היסטוריה, גיאוגרפיה ואזרחות בראשות ד"ר אריה קיזל (מאוניברסיטת חיפה) וד"ר דירק סדובסקי (ממכון אקרט).  פעילות זו היא המשך לפעילותה של ועדה ישראלית-גרמנית שחקרה ספרי לימוד במהלך שנות ה-80 של המאה שעברה.

חקר ספרי לימוד וקובעי המדיניות
למרות הרתיעה של חלק ממקבלי ההחלטות ממעורבות של חוקרי ספרי לימוד בתהליך קבלת החלטות יודגש כי חקר ספרי לימוד עשוי לשרת את מקבלי ההחלטות בשני תחומים מרכזיים.
התחום האחד הוא בחינה של גופים (חיצוניים או חיצוניים למחצה) למדינה (כמו ועדות בין-לאומיות או חוקרים מהאקדמיה) של תכניות לימודים וספרי לימוד במטרה לבדוק הטיות ביחס למגמות אוניברסליות (למשל, זכויות אדם או זכויות חינוך, כפי שהן מוגדרות על ידי אמנות שונות של האו"ם).
התחום האחר הוא בדיקה פנים-מדינתית (של אקדמאים או של אקדמאים בשילוב אנשי משרד החינוך ומורים), המאפשרת לבדוק גישות שונות הנוגעות לתהליכי הוראה-למידה כמו השוואה בין גישת תכנית הלימודים במרכז (העמדת ידע התוכן במרכז העשייה בכיתת הלימוד) או גישות אחרות כמו גישת חקר, עידוד החשיבה, עבודה עם מקורות או עידוד לפתיחות לריבוי פרספקטיבות.
בדרך זו יכולים קברניטי החינוך, מקבלי החלטות בתחום המדיניות, לעשות שימוש פורה בחקר ספרי לימוד. מחקר זה יכול לסייע בכמה תחומים:
בדיקת החומר הלימודי – ניתן לבחון אם הוא מייצג את התכנים שקובעי המדיניות מעוניינים בהם; אם המשקל שניתן לחלקים שונים הולם את תכניות הלימודים; אם הוא מתפתח ברצף לוגי כלשהו לאורך השנים; אם הוא מאוזן או מוטה. ניתן לבחון רצף לימודי מכיתות צעירות עד כיתות מתבגרים בתחום דעת מסוים תוך התמקדות בשאלת המתודה הנהוגה והקשר בינה לבין שיטות ההערכה. חקר זה עשוי לחשוף לא רק טעויות והטיות אלא גם קיבעון מחשבתי סביב הנחות מוצא של תחום הדעת, הרציונל שלו, מטרות העל שלו ומטרותיו האופרטיביות.
המשימות הלימודיות – האם הן מתאימות לרמת הידע ולרמת החשיבות הנדרשות על פי שכבות הגיל? האם הן משרתות את המיומנויות הנדרשות?
אמצעי ההמחשה והוויזואליזציה בספרי הלימוד – האם יש שימוש במקורות ראשונים ומה הוא השימוש שנעשה בהם? מהו החלק של התמונות, המפות ואמצעים אחרים?
הקשר בין האופן שבו מועבר החומר בספרים לבין תהליכי ההערכה – חקר ספרי לימוד יכול לתמוך בבדיקה ביקורתית של ספרי הלימוד כמכלול ושל הבחינות השונות שנערכות במהלך תהליכי ההערכה השונים.
ככלל, חקר ספרי לימוד חשוב והכרחי לא רק למציאת הטעויות או ההטיות אלא לבחינת נקודת ההתחלה של מערכות חינוך ולבדיקת הסיבות לשליטה בתכנים מסוימים והעלמתם של אחרים.

לעיון נוסף:
Kizel, A. (2008). Subservient History: A Critical Analysis of History Curricula and Textbooks in Israel, 1948–2006. Tel Aviv: Mofet Institute Press, (197 pp.) (Hebrew).

Kizel, A. and Sadowski D. (Editors) (2015). Deutsch-Israelische Schulbuchkommission (Hg.) Deutsch-israelische Schulbuchempfehlungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Kizel, A. (2005). “Europe-Centrism in Israel’s General History Textbooks: 1948–2004.” Essays in Education 15


פרופ' אריה קיזל הוא חבר סגל בחוג ללמידה, הוראה והדרכה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. חוקר ספרי לימוד ששימש ראש הוועדה הגרמנית-ישראלית לחקר ספרי לימוד שפעלה בין השנים 2010 ל-2015.


אין תגובות: