"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

6 במאי 2015

ערב עיון בעקבות הספר הנרטיב המזרחי החדש
ערב עיון סביב הספר "הנרטיב המזרחי החדש בישראל" (הוצאת רסלינג, 2014) ייערך ב-21 במאי בשעה 19:00 בבית ליויק (המרכז הישראלי לתרבות היידיש ברחוב דוב הוז 30 בתל אביב).

משתתפים: פרופ' אורנה ששון-לוי, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אריה קיזל, ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה.
אין תגובות: