"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

8 בספטמבר 2011

שישה שיפורים נדרשים בחינוך

 mzacha, Warsaw, Poland

תביעות החינוך הרלוונטיות למאבק החברתי / מאת אריה קיזל

שישה שיפורים נדרשים בתחום החינוך (ולא כולם טעוני העברה תקציבית מיידית):

  • הורדה הדרגתית של תקן הכיתה בחינוך בישראל מ-40 תלמידים בכיתה (התקן הרשמי במחשבי משרד החינוך היום) ל-32 תלמידים בכיתה בחינוך העל-יסודי (כיתות ז' עד י"ב) ו-26 תלמידים בכיתה בבית הספר היסודי (כיתות א' עד ו'). הורדה זו צריכה להתבצע הדרגתית על פני חמש  שנים.
  • בינוי של בתי ספר חדשים בישראל בתוכנית רב-שנתית. במתכונת דומה לבינוי ההדרגתי של בתי המשפט בישראל יש לבצע הרס של מתקנים לא ראויים ומיושנים של בתי ספר ובניית חדשים. במתקנים קיימים שלא ניתן או לא ראוי להרוס – יש לבצע עבודות התאמה עתירות משאבים. בבתי הספר החדשים או המחודשים יש לכונן סביבת עבודה ראויה למחנכים ולמורים.
  • הכנסת תפקיד חדש לבתי הספר – רכז מורים חדשים שתפקידו לדאוג לקליטתם של המורים החדשים. במקביל דאגה צמודה למורים החדשים בדמות הורדת שעות הוראה (בלא פגיעה בשכר) של לפחות 20 אחוז ובמקביל הצמדת מורה חונך צמוד (ששעות ההוראה שלו יוסבו לשעות חניכה). כל זאת במטרה להעצים את המורים החדשים.
  • הפסקת השתתפות ישראל במבחנים הבינלאומיים למשך ארבע שנים וזאת לצורך עצירת המערכת המשתוללת וחסרת התכלית של ההכנה לקראת המבחנים הללו. במקביל בחינה של משמעות ההערכה הבלתי נסבלת כלפי מערכת ההוראה והלמידה בישראל מתוך מטרה להוביל את העמקת החינוך לחשיבה על חשבון הזרקת ידע ושינונו.
  • העמקת תוכנית "האופק הפדגוגי ללמידה" שיזמה יו"ר המזכירות הפדגוגית הקודמת, פרופ' ענת זוהר. עיקרה של התוכנית – משינון מידע לפיתוח החשיבה. תוכנית זו ביקשה למשוך את מערכת החינוך לעבר חשיבה מסדר גבוה, החל בבחינות הבגרות וכלה בחינוך היסודי, זאת כדי שהבוגרים של מערכת החינוך יידעו להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 הדורשים התמודדות עם גופי ידע חדשים תוך שיפור המיומנויות ויכולות חשיבה גבוהות תוך למידה פעילה והבנה מעמיקה של תכנים.
  • העצמת מסלולי ההכשרה לבית הספר היסודי במכללות לחינוך במקביל לעידוד מורים צעירים (גברים) להצטרפות למסלולי ההוראה בבית הספר היסודי.  

תגובה 1:

jalal safia אמר/ה...

ללא ספק כי שישת השיפורים הנדרשים בחינוך המוזכרים לעיל הינם מאוד חשובים, אבל חשוב לי להדגיש שהבעיה החינוכית בישראל בעיקרה איננה כספית או תקציבית, אלא נדרש ביצוע של סינון אינטנסיבי של עובדי ההוראה. בתמציתיות יש להשאיר במערכת רק את המצויינים ואת השאר לסלק החוצה. כמו כן, בעיני חשוב מאוד למנוע את שחיקתם של המורים החדשים, כי המערכת לצערי מאוד לחוצה ומלחיצה, ובמקרים רבים לא תומכת בעובדי ההוראה שלה.