"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

5 במאי 2009

ערב עיון בנושא הוראת ההיסטוריה

הזמנה ליום עיון בנושא

כתיבת היסטוריה והוראתה בראייה רב-תרבותית

עם צאת הספר "היסטוריה משועבדת"
(מאת אריה קיזל, הוצאת מכון מופ"ת, 2008)

יום העיון יתקיים ביום שני, 11 במאי בשעה 16:00 באולם הסנט של אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול, קומה 29

בתוכנית:
16:00 - 16:15 התכנסות וכיבוד קל

16:15 - 16:45 פרופ' אייל נווה, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב: בחינות בגרות בהיסטוריה - פגיעה במקצוע ההיסטוריה

16:45 - 17:15 ד"ר גדי ראונר, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה: הפרק שייכתב ב-2040 בספר "היסטוריה משועבדת"

17:15 - 17:45 ד"ר מרי תותרי, ראש החוג לאזרחות, המכללה האקדמית לחינוך אורנים: היהודים וההיסטוריה שלהם, הערבים וההיסטוריה של האחר

17:45 - 18:15 אריה קיזל, המכללה האקדמית לחינוך אורנים ומכון מנדל: היסטוריה משועבדת: תוכניות הלימודים וספרי הלימוד

18:15 - 18:45 דיון וסיכום

הנכם מוזמנים

אין תגובות: