Academic Page: http://ariekizel.blogspot.co.il

הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים באוניברסיטת חיפה:

https://israelp4c.blogspot.com/

6 במאי 2015

ערב עיון בעקבות הספר הנרטיב המזרחי החדש
ערב עיון סביב הספר "הנרטיב המזרחי החדש בישראל" (הוצאת רסלינג, 2014) ייערך ב-21 במאי בשעה 19:00 בבית ליויק (המרכז הישראלי לתרבות היידיש ברחוב דוב הוז 30 בתל אביב).

משתתפים: פרופ' אורנה ששון-לוי, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן
ד"ר אריה קיזל, ראש החוג ללמידה, הוראה והדרכה, אוניברסיטת חיפה.
אין תגובות: