2 באפריל 2015

הוראת האזרחות בישראל - בין שסעים לנרטיבים (הרצאה במכון ון ליר, 16 במרץ 2015)


הרצאתי במכון ון ליר במסגרת יום עיון

בנושא הוראת האזרחות בישראל "בין שסעים לנרטיבים":
ולדיון שלאחר מכן:
אין תגובות: