"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

10 ביוני 2014

"Teaching Philosophy for Children," with Maughn GregoryHow young can children learn philosophy? How should it be taught in the schools? What does philosophy offer that other curricula do not? Join WHY? as we examine this fascinating topic and ask whether a subject like philosophy is compatible with schooling built on standardized testing.

אין תגובות: