"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

17 באפריל 2014

עושים פילוסופיה בכיתה סביב סוגיות של אי אלימות


עושים פילוסופיה בקהילת חקר פילוסופית סביב סוגיות של אי אלימות בבית ספר בהוואי:

https://www.youtube.com/watch?v=CTZXyW8s078#t=334אין תגובות: