"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

16 בינואר 2014

מחשבות על "למידה משמעותית" ומחירה


דה מרקר פירסם את הנתונים המלאים על הוצאות משרד החינוך
על פירסום "רפורמת" הלמידה המשמעותית
והגידול המשמעותי מאד (והנחוץ?)
בהוצאות משרד החינוך על ... פירסום

http://www.themarker.com/advertising/1.2218680?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

אני תוהה כמה שעות הוראה מאד משמעותיות
אפשר היה להעניק לתלמידי ישראל בכספים אלה.

הכסף צריך ללכת רק לתלמידים.
מוטב ששר החינוך יבצע בדחיפות מהלך של תיקון רציני בתחום זה.אין תגובות: