"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

12 באוקטובר 2012

מחשבות (על חשיבה אינטואיטיבית וחשיבה אנליטית)
"אנו יכולים להבחין בין גאונות כבדת-ביטוי לבין טיפשות מרבה-דברים  - הראשונה מיוצגת על ידי תלמיד המגלה, בפעולותיו ובמסקנותיו, תפיסה מעמיקה של חומר לימודים אבל לא כשרון גדול "לומר איך זה נעשה", בניגוד לתלמיד השופע מילים הנראות תואמות את העניין, אבל חסר כל כשרון אמיתי לעשות שימוש במושגים שמילים אלו צריכות להביעם. חקירה מדוקדקת בטבעה של החשיבה האינטואיטיבית עשויה להיות לעזר רב לכל אלה העוסקים בעריכת תוכניות לימודים ובמלאכת ההוראה"

ג'רום ס. ברונר (1965). תהליך החינוך. תל אביב: יחדיו, עמ' 57
ההדגשות לא במקור


אין תגובות: