"ככל שהחינוך יעיל יותר כן מתמסרים בני האדם בתשוקה גדולה יותר לאזיקים המונעים מהם להיות מה שיכולים היו להיות ומסתירים מהם את אלימותם של מנגנוני העיצוב של מה שהינם" (אילן גור-זאב, 1999: 11)

The more effective education becomes, the more people seek comfort under the fetters that prevent them from what they could have become and hide from them the violence of the mechanisms that shape what they are (Ilan Gur-Ze’ev, 1999: 11).

9 באוקטובר 2009

מחשבות (על תרגום)אך ברי לי שלא הייתי סומך את ידי על תרגומה העברי המקובל של הנוסחה, דהיינו: "אני חושב, משמע אני קיים" – תרגום מעגל-פינות, המחמיץ לחלוטין, לטעמי, את רוחו של דקארט. פתרונות סבירים יותר, אף שאינם נטולי בעייתיות, עשויים אולי להיות "אני חושב ולפיכך יש בי ממש", או: "אני חושב ועל כן אני הווה".

המתרגם דורי מנור, הערת המתרגם. בתוך: דקארט רנה (2007). הגיונות על הפילוסופיה הראשונית. תל אביב: ידיעות אחרונות, עמ' 20

אין תגובות: