Academic Page: http://ariekizel.blogspot.co.il

הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים באוניברסיטת חיפה:

https://israelp4c.blogspot.com/

16 בינואר 2014

מחשבות על "למידה משמעותית" ומחירה


דה מרקר פירסם את הנתונים המלאים על הוצאות משרד החינוך
על פירסום "רפורמת" הלמידה המשמעותית
והגידול המשמעותי מאד (והנחוץ?)
בהוצאות משרד החינוך על ... פירסום

http://www.themarker.com/advertising/1.2218680?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

אני תוהה כמה שעות הוראה מאד משמעותיות
אפשר היה להעניק לתלמידי ישראל בכספים אלה.

הכסף צריך ללכת רק לתלמידים.
מוטב ששר החינוך יבצע בדחיפות מהלך של תיקון רציני בתחום זה.אין תגובות: