Academic Page: http://ariekizel.blogspot.co.il

הפורום האקדמי הישראלי לפילוסופיה עם ילדים באוניברסיטת חיפה:

https://israelp4c.blogspot.com/

18 בדצמבר 2013

שנתיים לפרידה מאילן גור-זאב

קברו של פרופ' אילן גור-זאב בבית העלמין בקיבוץ עין כרמל (צילם: אריה קיזל)שנתיים לאחר מותו בטרם עת של פרופ' אילן גור-זאב, פילוסוף של החינוך מאוניברסיטת חיפה, נערכה ביום שישי, 3 בינואר 2013 בבית העלמין "גן עדן" בקיבוץ עין כרמל. סביב הקבר התאספו בני משפחתו, חבריו ועמיתיו להעלות את זכרו.

ההרצאה האחרונה של אילן: http://www.akizel.net/2012/01/blog-post.html

האתר המחודש של אילן: http://ps.edu.haifa.ac.il/ilan-gur-zeev.htmlאין תגובות: